Suomessa asuminen

Asunto on ihmisen käyttämä asumista, elämistä ja irtainta varten rakennettu säältä turvattu eli suojattu tila.

Asunnon kokoon ja laatuun vaikuttavat muun muassa kulttuuriset perinteet, maantieteellinen sijainti ja käytettävissä olevat rakennustarpeet. Perinteisiä asuntoja ovat esimerkiksi talo, mökki, jurtta, tiipii, kota ja iglu.

Länsimaissa tavallisimpia asuinrakennustyyppejä ovat omakotitalo, paritalo, rivitalo, luhtitalo ja kerrostalo. Vuonna 2009 Suomessa asuinkerrostaloissa asui 32,7 % asuntokunnista, omakotitaloissa 47 % ja rivitaloissa 19,8 %. Ruotsissa taas asuinkerrostalossa asui 40,1 % asuntokunnista, omakotitaloissa 50,8 % ja rivitalossa 8,7 %. Saksassa taas yli puolet, 53,1 %, asuu kerrostaloissa, omakotitaloissa 29,2 % ja rivitaloissa 16 %. Isossa-Britanniassa suurin osa, 60,9 %, asuu rivitaloissa, kerrostaloissa 14,2 % ja omakotitaloissa 24,7 %. Suomessa prosentissa asunnoista ei ole suihkua ja 0,8 % asunnoista ei sisällä sisävessaa.

Nykyisin yhä useampi ihminen asuu kaupungeissa tai niiden laitamilla. Asumisen siirtyminen maaseudulta kaupunkeihin, kaupungistuminen, on maailmanlaajuinen ilmiö. Yhdistyneiden kansakuntien arvion mukaan vuonna 2001 noin 924 miljoonaa henkilöä asui suurkaupunkien läheisyyteen rakennetuissa slummeissa, joissa asuntojen laatutaso ja varustus ovat hyvin vaatimattomia. Slummiväestön määrä on kasvussa.

Suomessa asunnot luokitellaan käyttötavan mukaan jatkuvaan asuinkäyttöön tarkoitetuiksi tai vapaa-ajan asunnoiksi. Asuntoon liittyvät määritykset on koottu lähinnä Suomen rakentamismääräyskokoelman osaan Asuntosuunnittelu (G1).

Lue lisää: https://fi.wikipedia.org/wiki/Asunto

Asumisaika

Suomen talvi

Kansalaisuuden saamisen edellytyksenä on, että asut Suomessa ja olet asunut Suomessa riittävän kauan (asumisaika). Asumisaikavaatimuksesta voidaan poiketa yksilöllisistä syistä. Asumisaikaan hyväksytään pääsääntöisesti vain luvallinen oleskelu Suomessa.

Olet asunut Suomessa riittävän kauan, jos

  • Olet asunut Suomessa viimeksi kuluneet viisi vuotta keskeytyksettä (yhtäjaksoinen asumisaika) tai
  • Olet asunut Suomessa yhteensä seitsemän vuotta 15 ikävuoden täyttämisen jälkeen (kerätty asumisaika). Seitsemästä vuodesta viimeiset kaksi vuotta sinun on tullut asua Suomessa keskeytyksettä.

Asumisajan alkamispäivä riippuu siitä, millaisella luvalla olet muuttanut Suomeen. Jos muutat Suomesta pois, asumisaikasi katkeaa. Jos sinulla on ollut tilapäinen oleskelulupa ennen jatkuvan oleskeluluvan saamista, lasketaan asumisaikaasi puolet siitä ajasta, jonka olet asunut Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla. Edellytyksenä on, että sinulla on ollut jatkuva oleskelulupavähintään yhden vuoden välittömästi ennen kansalaisuushakemuksesi ratkaisemista. Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla asumasi aika lasketaan mukaan ainoastaan yhtäjaksoiseen asumisaikaan.

Keskeytyksettä Suomessa asuminen sallii normaalin lomailun. Jos olet esimerkiksi kolme viikkoa tai kuukauden kesälomalla ulkomailla, se ei katkaise asumisaikaasi. Jos oleskelet Suomeen tulosi jälkeen toistuvasti tai pitkiä aikoja ulkomailla, yhtäjaksoinen asumisesi voi katketa. Lue tarkemmin asumisaikaan liittyvistä säännöistä sivulta Asumisajan laskeminen.

Lue lisää: https://migri.fi/asumisaika